Informacje ogólne

Działalność Koła Naukowego działającego przy Oddziale Klinicznym Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM

Jak wynika z posiadanych dokumentów już w roku 1991 działało przy ówczesnej I Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Studenckie Koło Naukowe. Założycielem koła był Kierownik Katedry prof. dr hab. med. Stanisław Pasyk. Opiekunem – dr med. Andrzej Rowiński.

Od roku 1994 do nadal opiekunem Koła jest dr hab. Beata Średniawa. Kierownikiem obecnego Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM jest prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus.

Członkami Koła są studenci II-VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału Lekarskiego w Katowicach.iI

Celem pracy Koła jest przybliżenie wprowadzanych w kardiologii metod diagnostycznych i inwazyjnych leczenia chorób układu krążenia. Członkowie Koła przynależą do sekcji związanych z działalnością poszczególnych pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca, Pracowni Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych. Pod kierunkiem opiekunów sekcji studenci przygotowują i opracowują materiał naukowy, prezentowany następnie w formie doniesień na konferencjach naukowych.