tematyka zajęć

tematyka zajęć

 

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

Objawy kliniczne, diagnostyka oraz leczenie następujących wrodzonych wad serca:

  1. Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

  2. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

  3. Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

  4. Tetralogia Fallota (TOF)

  5. Przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA)

  6. Koarktacja aorty (CoAo)

  7. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej (PvS)

  8. Zwężenie zastawki aortalnej

  9. Choroba Kawasaki

  10. Zaliczenie

 

 

Podręczniki postawowe:

Pediatria. Lissauer (T. Lissauer, W. Carroll) wyd. 5, red. A. Milanowski; 2019; Elsevier Urban&Partner

Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014, wyd.2

Pediatria. T. 1-2. Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek Kulus, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Obuchowicz A. wyd. ŚlAM

Neonatologia” Jerzy Szczapa wyd. PZWL, Warszawa 2015

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego. Rekomendacje diagnostyczno–terapeutyczno-profilaktyczne. 2011. Dostępne on-line

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016. Dostępne on-line

Program Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.

Materiały z wykładów i seminariów

 

Podręczniki uzupełniające:

Nelson Pediatria - Tom 1-2. Karen Marcdante, Robert M. Kliegman, Hal B. Jenson, Richard E. Behrman; [red. wyd. pol.] Andrzej Milanowski – wydanie 2, Wrocław, Elsevier Urban &Partner, 2013

Stany nagłe u dzieci. Jacek Kleszczyński, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Pediatria. Jacek J. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Diagnostyka różnicowa w pediatrii. Wydanie I polskie. D.Michalk, E.Schonau,

Elsevier Urban&Partner, 2014

ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria Jadkowska, Piotr Sawiec,

Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017

Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna Szajewska, Kraków,

Medycyna Praktyczna, 2017

Poradnik dyżuranta. Pediatria, Piotr Buda, Ryszard Grenda, wydawnictwo Media-Press, 2017

Polin, Yoder. Neonatologia w praktyce, pod red. prof. Helwich, wydawnictwo Medipage 2015.